top of page

Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „TKS Reda-Ciechocino” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie zakłada propagowanie, tworzenie

i utrwalanie tradycji i kultury regionu, narodu i Europy. TKS wspiera rozwój działalności turystycznej i promocji regionu, dąży do poprawy jakości

i atrakcyjności zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, inspiruje nauczycieli do podejmowania działalności kulturalno-edukacyjnej dostosowanej do potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnych.

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
bottom of page